Duurzaamheid

We reduce your footprint

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk moet dalen. Als tussenstap naar klimaatneutraliteit heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de CO2 uitstoot moet tot en met dat jaar met minstens 55% naar beneden t.o.v. 1990.

Bron: Europese Raad.

Doel

Ons doel is om een verschil te maken met IT. Dat doen we door de levensduur van de IT-infrastructuur van onze klanten te verdubbelen met Circulaire IT producten & diensten. Wij implementeren Circulaire IT.

Hiermee maken onze klanten weer een verschil met IT:

  • Tijd & budget vrij maken om te besteden aan het vervullen van zakelijke behoeften & IT-innovaties;
  • Vermijden E-waste en CO2-uitstoot om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.
Acquire Deploy Manage Refresh

Circular IT Lifecycle Management

Acquire = Procure your IT any way you want: Buy, Rent, Lease or As a Service

Deploy = The process of introducing, implementing, configuring hardware and installing software, to ensure it’s ready for use by your end-users

Manage = The process of overseeing and administering IT resources and services within your organization

Refresh = A streamlined process for extending the IT lifecycle and for the safe and responsible disposal of surplus and end-of-life IT equipment (ITAD)

Join our circle anywhere you want!

Onze lange termijn environmental, social & governance ambities zijn:
  • 100% groene energie in 2023
  • 100% circulair in 2023, inclusief circulaire rapportage
  • Officiële CO2-compensatie in 2025 via levensduurverlenging van ICT-hardware
  • Klimaatneutraal zijn in 2025
  • Diversiteit vergroten

We hanteren hiervoor de volgende
ladder van circulariteit:

Circulariteit ladder