ESG beleid Circular IT group

Duurzaamheid met Circulaire IT

Ons ESG-beleid

Environmental, Social en Governance (ESG) zijn de criteria voor het meten van de duurzaamheid van een organisatie. Wij nemen verantwoordelijk voor het optimaliseren van de waarde van de IT hardware assets voor onze klanten. We doen dit door het leveren van:
  • Milieuvoordelen door het verlengen van de levensduur van IT-hardware;
  • Sociale voordelen door het ter beschikking stellen van tweede-leven computers aan mensen die het nodig hebben;
  • Economische voordelen door het verlagen van de totale cost of IT ownership.
Natuurlijk leven we ons ESG-beleid intern na, door het goede voorbeeld te geven in energie-efficiency, IT-lifecycle management, reductie van e-waste, diversiteit en het nemen van sociale verantwoordelijkheid.

Hoe wij onze doelen willen bereiken

Onze drie doelen zijn gebaseerd op drie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de VN heeft opgesteld voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen. We hebben per SDG gekeken naar wat we willen bereiken en hoe wij het verschil kunnen maken.

SDG 8

Ons doel
Zorgen voor het welzijn en de welvaart van iedereen in de CITg-waardeketen.

Hoe wij het verschil maken
We creëren een gezonde en veilige werkomgeving voor alle medewerkers, inclusief migranten, en mensen met een onzekere baanpositie. We behandelen ze gelijkwaardig, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond of beperking. We garanderen gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor werk van gelijke waarde.

We dringen aan op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, verzetten ons tegen moderne slavernij en kinderarbeid, en zorgen voor eerlijke lonen voor iedereen in onze toeleveringsketen. Om dit te bereiken werken we samen met belangrijke leveranciers die zich hebben gecommitteerd aan RBA/BSCI-certificering en eisen we dat zij onze gedragscode ondertekenen.

SDG Decent work and economic growth

SDG 12

Ons doel
E-waste en uitputting van hulpbronnen verminderen door te recyclen, producten langer te laten meegaan en over te stappen op een circulaire economie.

Hoe wij het verschil maken
Wij zetten ons in voor het verminderen van e-waste en de overgang naar een circulaire economie. Dit economische systeem is erop gericht afval en vervuiling te elimineren door producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Wij doen dit door klanten te helpen bij de toepassing van de 10(R)-principes van circulariteit.

SDG Responsible consumption and production

SDG 13

Ons doel
Onze CO₂-uitstoot verminderen en koolstofreductie in de waardeketen stimuleren.

Hoe wij het verschil maken
Onze verantwoordelijkheid strekt zich uit van onze directe activiteiten tot de levenscyclus van onze producten. Het grootste deel van onze impact op het milieu is indirect, via de producten van productiepartners en de dienstverlening aan klanten en leveranciers. Door duurzame inkoop en door hergebruik en recycling van IT-hardware kunnen we helpen om deze uitstoot te verminderen. We streven ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor Scope 1 en 2 en om onze uitstoot in Scope 3 drastisch te verminderen.

SDG Climate action

Hoe kunnen we samen IT Circulair maken?

Met elkaar kunnen we IT-hardware circulair maken. De volgende stappen uit het 10R model voor circulariteit van het Utrecht Sustainability Institute dragen daar allemaal aan bij.

Lees meer

 

Treasure Hunt

Wil je samen met ons positieve impact creëren?

Ook als jouw IT-hardware niet langer bruikbaar is, kunnen wij helpen. We halen de apparatuur bij jouw organisatie op, garanderen een 100% gecertificeerde en veilige datavernietiging en berekenen de restwaarde. Die restwaarde kunnen je doneren aan een goed doel naar keuze via ITdonations, een initiatief van Circular IT group.
Doe mee en verander levens met jullie oude IT hardware!

Doneer jouw IT
ITdonations cheque uitreiking

Gerelateerde artikelen

blog Reduce Reuse

The Cradle-to-Grave KPI for End-User Computing

The cradle-to-grave KPI for end-user computing measures the environmental impact of digital devices throughout their life cycle, from manufacturing to disposal. By extending the lifespan of devices and choosing devices with a lower carbon footprint, organizations can reduce their environmental impact.

Lees meer over The Cradle-to-Grave KPI for End-User Computing
blog Article climate impact

Why do we exist? Be a Climate Impact Officer

In 2025, most larger companies will have to apply the new rules for corporate sustainability in their reporting for fiscal 2024. Chief Information Officers play a critical role in making ESG (enterprise, social, governance) tangible. CIOs must act as Climate Impact Officers.

Lees meer over Why do we exist? Be a Climate Impact Officer
Wieger Deknatel

Wieger Deknatel

ESG Manager

Hulp nodig bij duurzame IT?

Wij kunnen je helpen!

Neem contact op